Període Mitjà de Pagament a proveïdors del 3r trimestre 2016


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/periode-mitja-de-pagament/periode-mitja-de-pagament-proveidors-del-3r-trimestre