2016 - Ordenança reguladora taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions

Nova Ordenança reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d'ús públic

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/2016-ordenanca-reguladora-taxa-llocs-barraques