ACTIVITATS, OBRES, URBANISME I PATRIMONI

a) Activitats, Obres i Urbanisme:

  • Llicències d'activitats, d'indústries i establiments.
  • Llicències urbanístiques i obres particulars.
  • Planificació, gestió i disciplina urbanística.
  • Ocupació de la via pública per elements aeris o per materials de construcció.
  • Ocupació de la via pública permanent.

b) Patrimoni:

  • Catàleg de béns patrimonials.
  • Arxiu històric.
  • Tots els temes relacionats amb el patrimoni municipal, conservació, adquisició i cessió o manteniment de tots els béns patrimonials propis.

Telèfon de contacte: 635628875

-----------------------------------------

Persona responsable: Jaume Bestard Matas

Correu electrònic: urbanismeipatrimoni@a-soller.es

Contacte:

  • 971638468 (Contractació)
  • 971638452 (Obres)

Ubicació: Tercera planta.


Source URL: https://www.ajsoller.net/activitats-obres-urbanisme-i-patrimoni