Ordenança de mercats no permanents i fires de Sóller, núm 76 26-juny-2018

Modifica la ordenança anterior 135 de 25 d'octubre de 2016.

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments-legislatura-2015-19/ordenanca-de-mercats-no-permanents-i