Ordenança Municipal de prevenció de contaminació acústica i vibracions

Aprovació definitiva modificació ordenança municipal de prevenció de contaminació acústica i vibracions de dia 5 de juny de 2012.


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/ordenances-bo/ordenanca-municipal-de-prevencio-de-contaminacio-acustica-i