2014 Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis

al poliesportiu de Son Angelats

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/2014-ordenanca-reguladora-dels-preus-publics-la-prestacio-de-serveis