2014 Ordenança municipal de la taxa per a l'estacionament de vehicles en espais municipals (ORA)


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/2014-ordenanca-municipal-de-la-taxa-lestacionament-de-vehicles-en-espais