2017 Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/2017-ordenanca-fiscal-de-limpost-sobre-lincrement-de-valor-dels-terrenys-de