Sol·licitud de bonificació de l'IBI per a família nombrosa 2022

10-Gener-2022

Comença el termini per presentar les sol·licituds de bonificació de l'Impost de Béns Immobles per a famílies nombroses per a l'exercici 2022.

S'han de presentar les instàncies abans del 31 de març. Ho podeu fer presencialment a l'Oficina de Registre del 1r pis de l'Ajuntament de Sóller o telemàticament a la seu electrònica https://soller.sedelectronica.es