PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME, AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

S’encarregarà dels següents temes:

a) Promoció del turisme (oficines d’informació turística).

b) Platges i assumptes referents a la costa en general.

c) Manteniment Platges.

d) Qualsevol activitat dirigida a la promoció turística o econòmica del municipi, inclosa la vessament comercial de les fires.

e) Mostra ramadera.

f) Indústria i sector primari (agricultura, pesca i activitat forestal). Fira agrícola.

g) Control i seguiment amb el Sindicat de Regants i les diferents juntes de propietaris de fonts d’aigua. Claustre Sóller Bon Dia.

h) Mercat, activitats comercials i artesanes, fires internacionals i locals.

i) Museu de Ciències Naturals.

 

Persona responsable: Sebastià Aguiló

Contacte: turismeipromocio@a-soller.es

971 63 84 58

Ubicació: planta baixa.