Activitats, Obres i Urbanisme

- Urbanisme i ordenació del territori, inclòs tot allò relatiu al planejament, la gestió, la disciplina urbanística i l'ordenació del territori.

- Activitats.

- Obres particulars

- Permisos i autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats a realitzar en la via pública relacionades amb la matèria d'obres i activitats, llevat de l’OVP amb taules i cadires que correspondrà a Governació.

- Autorització del pas de camions de gran tonatge.

Persona responsable: Juan A. Lorente.

Ubicació: Tercera planta.

Telf. 971638452

971638459


Source URL: https://www.ajsoller.net/activitats-obres-i-urbanisme-0