CORPORACIÓ MUNICIPAL

Miquel Nadal Vaquer (PP)

Miquel Nadal Vaquer

Batle.

- Esports

Telèfon:971638451/679363195
Correu electrònic:

Carlos Darder Rosell (PP)

Carlos Darder Rosell

Segon Tinent de Batle

- Vicepresidència i Administració General.

- Infraestructures i Vies Públiques.

- Contractació.

- Governació.

Telèfon:679554778
Correu electrònic:

Maria del Mar Castañer Lozano (PP)

Maria del Mar Castañer Lozano

Tercera Tinent de Batle.

 - Presidència, Comunicació, Premsa i Protocol.

- Festes.

- Joventut.

- Infància i Igualdat.

- Recursos Humans.

Telèfon:619280299
Correu electrònic:

Andrea Pomar Capó (PP)

Andrea Pomar Capó

- Hisenda.

- Educació.

Telèfon:670631050
Correu electrònic:

Antonia Frau Crespí (PP)

Antonia Frau Crespí

- Cultura.

- Sanitat.

Telèfon:639700381
Correu electrònic:

Juan A. Lorente Torres (PP)

Juan A. Lorente Torres

Quart Tinent de Batle.

- Patrimoni.

- Medi Ambient.

- Sóller Activa.

Telèfon:609511879
Correu electrònic:

Gabriel Barceló Munar (PP)

Gabriel Barceló Munar

- Transparència i participació Ciutadana.

- Batlia del Port.

Telèfon:606119572

Llum Castañer Morenilla (PP)

Llum Castañer Morenilla

- Serveis Socials.

- Gent Gran.

Telèfon:606218878
Correu electrònic:

Sebastià Aguiló Roig (SENY I SENTIT)

Sebastià Aguiló Roig

Primer tinent de Batle.

- Promoció Econòmica i Turisme.

- Agricultura, Ramaderia i Pesca.

- Gestió Mediambiental.

Telèfon:696338669
Correu electrònic:

Esther Alfonso Peláez (SENY I SENTIT)

Esther Alfonso Peláez

- Activitats, Obres i Urbanisme.

Telèfon:971638452
Correu electrònic:

José Porcel Fiol (SENY I SENTIT)

José Porcel Fiol

Cinquè Tinent de Batle

- Desenvolupament urbà i mobilitat.

Telèfon:722846594
Correu electrònic:

Oposició

Laura Celià Gelabert (MES per Sóller)

Laura Celià Gelabert
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Joan Carles Simó Artero (MES per Sóller)

Joan Carles Simó Artero
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Elvira Arbona Cortés (MES per Sóller)

Elvira Arbona Cortés
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Aurora Torrens Horrach (MES per Sóller)

Aurora Torrens Horrach
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Jaume Mateu Lladó (PSIB-PSOE)

Jaume Mateu Lladó
Correu electrònic: jaume.mateu.llado@gmail.com

Sandra Montaner Mas (PSIB-PSOE)

Sandra Montaner Mas
Correu electrònic: montanermass@gmail.com