CORPORACIÓ MUNICIPAL

Miquel Nadal Vaquer (PP)

Miquel Nadal Vaquer

Batle.

- Esports

Telèfon:971638451/679363195
Correu electrònic:

Carlos Darder Rosell (PP)

Carlos Darder Rosell

Primer Tinent de Batle

- Vicepresidència i Administració General
- Infraestructures i Vies Públiques
- Contractació
- Governació
- Protecció civil

Telèfon:679554778
Correu electrònic:

Maria del Mar Castañer Lozano (PP)

Maria del Mar Castañer Lozano

Tercera Tinent de Batle.

- Presidència, Comunicació, Premsa i Protocol
- Festes
- Joventut
- Infància i Igualtat
- Recursos Humans

Telèfon:619280299
Correu electrònic:

Andrea Pomar Capó (PP)

Andrea Pomar Capó

- Hisenda
- Educació

Telèfon:670631050
Correu electrònic:

Antonia Frau Crespí (PP)

Antonia Frau Crespí

- Cultura
- Sanitat

Telèfon:639700381
Correu electrònic:

Juan A. Lorente Torres (PP)

Juan A. Lorente Torres

Quart Tinent de Batle.

- Patrimoni
- Medi Ambient
- Sóller Activa

Telèfon:609511879
Correu electrònic:

Gabriel Barceló Munar (PP)

Gabriel Barceló Munar

- Transparència i participació Ciutadana
- Batlia del Port

Telèfon:606119572

Llum Castañer Morenilla (PP)

Llum Castañer Morenilla

- Serveis Socials
- Gent Gran

Correu electrònic:

Sebastià Aguiló Roig (SENY I SENTIT)

Sebastià Aguiló Roig

Segon tinent de Batle

- Promoció Econòmica i Turisme
- Agricultura, Ramaderia i Pesca
- Gestió Mediambiental

Telèfon:696338669
Correu electrònic:

Esther Alfonso Peláez (SENY I SENTIT)

Esther Alfonso Peláez

- Activitats, Obres i Urbanisme.

Telèfon:971638452
Correu electrònic:

José Porcel Fiol ()

José Porcel Fiol

Cinquè Tinent de Batle

- Desenvolupament urbà i mobilitat.

Regidor no adscrit

Telèfon:722846594
Correu electrònic:

Oposició

Laura Celià Gelabert (MES per Sóller)

Laura Celià Gelabert
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Joan Carles Simó Artero (MES per Sóller)

Joan Carles Simó Artero
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Elvira Arbona Cortés (MES per Sóller)

Elvira Arbona Cortés
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Aurora Torrens Horrach (MES per Sóller)

Aurora Torrens Horrach
Correu electrònic: mespersoller@gmail.com

Jaume Mateu Lladó (PSIB-PSOE)

Jaume Mateu Lladó
Correu electrònic: jaume.mateu.llado@gmail.com

Sandra Montaner Mas (PSIB-PSOE)

Sandra Montaner Mas
Correu electrònic: montanermass@gmail.com