18 °C

Hisenda

L’àrea Especial de Comptes s’encarrega de l’examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extra pressupostaris.

L’àrea d’Hisenda té competències sobre el pressupost i la gestió pressupostària, recaptació i tresoreria. També sobre ordenances fiscals, rendes i inspecció fiscal i qualsevol assumpte referent a la Hisenda municipal.

Responsable d’àrea: Josep Lluís Colom