Funcions i Horaris

La Regidoria de Serveis Socials és l’encarregada de gestionar les diferents actuacions que es duen a terme dins la Unitat de Treball Social. Les seves funcions venen explicades a la Llei dels Serveis Socials (4/2009) i es resumeixen en els següents punts:

Garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i/o famílies.

 • Detectar i prevenir situacions de risc social o d’exclusió i de necessitat personal, familiar o comunitària.
 • Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials del nostre municipi. Fer-ne el diagnòstic social.
 • Informar, valorar, orientar i assessorar les persones, famílies i/o grups amb relació als drets i recursos socials.
 • Aplicar actuacions preventives, el tractament social i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social.
 • Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, especialment si hi ha menors.
 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals d’integració i participació social. Fomentar la participació activa de la ciutadania
 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa.
 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • Gestionar prestacions d’urgència social
 • Aplicar protocols de detecció, prevenció i atenció davant maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
 • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal.

El Serveis Socials Municipals ofereixen el el següent horari:

 • Horari d’oficina i atenció telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores.

Per demanar cita prèvia o demanar informació telefonar al 971634836 o bé al correu electrònic serveissocials@a-soller.es

Fora d’aquestes hores es poden concertar entrevistes i visites a domicili a demanda de la professional que atén a la persona. L’equip de feina dels Serveis Socials és multidisciplinar, aspecte que garanteix l’abordatge d’una situació de forma completa i des de totes les possibles perspectives de feina.