Vicepresidència i Administració General

- Vicepresidència

- Administració General

- Secretaria

- Organització administrativa.

- Oficina d’assistència en matèria de registre, registre electrònic i servei d’atenció ciutadana.

- Estadística, cens electoral i padró municipal d’habitants.

- Denominació, numeració i retolació de les vies del municipi de Sóller.

- Arxiu.

- Expedients de responsabilitat patrimonial, excepte la resolució definitiva, l'atribució de la qual correspon a la Junta de Govern Local.

- Seguretat de la informació i protecció de dades.

- Serveis informàtics.

Persona responsable: Carlos Darder.

Ubicació: Primera Planta 971630204

Segona planta 971638450