Serveis Socials i Gent Gran

- Serveis socials: coordinació d'actuacions municipals i recursos socials destinats a promoure l'atenció, la intervenció i el tractament de les persones i famílies en situació de dificultats socials: servei d'informació, orientació i intervenció social, servei d'ajuda a domicili, servei de teleassistència domiciliària, serveis socioeducatius, treball comunitari, servei d'inserció sociolaboral, prestacions econòmiques puntuals, atenció psicosocial.

- Gent Gran: promoure el benestar i la millora de qualitat de vida de les persones majors del municipi, fomentant la participació i l'envelliment.

Persona responsable: Llum Castañer.

Ubicació: Quarta planta.

Telf. 971634836.