Aplicació de les mesures excepcionals de prevenció per la Covid-19 a bars, cafeteries i resta d'establiments de restauració

08-Febrer-2021
Compartim el BAN en relació al recordatori als establiments de restauració i als seus usuaris, de les mesures de prevenció de la Covid-19, que afecten a la seva activitat.