31 °C

Secretaria General

Telèfon: 971 63 84 50
Fax: 971 63 37 22
Email: ajuntament@a-soller.es
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Ubicació: Ajuntament, 2ª planta

Cases de la vila
Plaça Constitució, 1
07100 Sóller
(Sóller)

Notícies

27-Abril-2018
Nou perfil del contractant
L'ajuntament de Sóller s'ha adherit a la plataforma de contractació de l'Estat. Com a conseqüència, ara podreu accedir a la nova plataforma i també a les anteriors.
27-Juliol-2017
Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius interins, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller

Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius interins, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 91 de 27 de juliol de 2017.

El termini de presentació d'instàncies és des del dia 28 de juliol al 7 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.

25-Maig-2017
Convocatòria pública de funcionari de carrera de l'ajuntament de Sóller, pel torn restringit de promoció interna de 3 llocs d'Administratiu d'Administració General
Convocatòria pública de funcionari de carrera de l'Ajuntament de Sóller, pel torn restringit de promoció interna de 3 llocs d'Administratiu d'Administració General. BOIB núm. 64 de 25 de maig de 2017. El termini de presentació d'instàncies és des del dia 26 de maig fins a 14 de juny de 2017, ambdós inclosos. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller.
24-Abril-2017
Convocatòria pública per a proveir la plaça de Tresoreria de l'Ajuntament de Sóller
Convocatòria pública per a proveir la plaça de Tresoreria de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 48 de 22 d'abril de 2017. El termini de presentació d'instàncies és des del dia 24 d'abril al 4 de maig de 2017, ambdós inclosos. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.
10-Març-2017
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treballadors socials interins, grup A2, de l'Ajuntament de Sóller
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treballadors socials interins, grup A2, de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 29 de 9 de març de 2017. El termini de presentació d'instàncies és des del dia 10 al 20 de març de 2017, ambdós inclosos. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.
10-Març-2017
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treball d'arquitecte, règim laboral, de l'Ajuntament de Sóller
Convocatòria pública per a la creació i constitució d'una borsa de treball d'arquitecte, règim laboral, de l'Ajuntament de Sóller. BOIB núm. 29 de 9 de març de 2017. El termini de presentació d'instàncies és des del dia 10 al 20 de març de 2017, ambdós inclosos. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Sóller i la seva pàgina web.